Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som er det offisielle svenske navnet, ble opprettet ved forfatningen av 1809. Justitieombudsmannen fører kontroll med at ingen blir urettmessig behandlet innen offentlig forvaltning.

Den første justitieombudsmannen Lars Augustin Mannerheim

HistorieRediger

Ved innføringen av forfatningen av 1809 anså man at det var nødvendig med en uavhengig part som kunne kontrollere kongemakten og se etter at borgerne ikke ble urettmessig behandlet. Den svenske Riksdagen valgte derfor en ombudsmann og gjør så fremdeles. Den første Justitieombudsmannen ble utnevnt i 1810.

Dagens JORediger

Selv etter nesten 200 år arbeider Justitieombudsmannen etter stort sett samme retningslinjer som da embetet ble opprettet. JO er en person valgt av Riksdagen som skal sørge for at domstoler, andre myndigheter og tjenestemenn gjennomfører sitt arbeide i henhold til lov.

Eksterne lenkerRediger