Justice and Equality Movement

Justice and Equality Movement ("Bevegelsen for rettferdighet og likhet"; arabisk: حركة العدل والمساواة DIN: Ḥakarat al-ʿAdl Wālmusāwāh), forkortet JEM, er en zaghawadominert sudanesisk opprørsgruppe som sammen med Sudan Liberation Movement/Army var en av de to viktigste opposisjonsgruppene i Darfur-konflikten, hvor de kjempet mot regjeringsstyrker og regjeringens militser, Ǧanğawīd. JEM ble grunnlagt i 2000, og Khalil Ibrahim var gruppas leder fram til sin død i 2011, da han ble etterfulgt av Gibril Ibrahim.

JEM var et medlem av Eastern Front, en opprørskoalisjon som var aktiv i Øst-Sudan, nær grensa mot Eritrea, som den mottok støtte fra. I 2011 ble JEM med i Sudan Revolutionary Front, en koalisjon av opprørsgrupper som kjemper mot president ʿUmar Ḥasan al-Bašīrs regjering.

JEM var ansvarlig for angrepet på al-Ḫarṭūm og Umm Durmān i 2008.