Juristforeningen (Universitetet i Bergen)

Juristforeningen, Universitetet i Bergen ble stiftet 26. januar 1949. Juristforeningen er den største studentorganisasjonen ved Det juridiske fakultet i Bergen med sine over 2 500 medlemmer, og organiserer de fleste sosiale og faglige arrangementer ved fakultetet.

Juristforeningen i Bergen er en paraplyorganisasjon med ulike undergrupper som gjennomfører og driver foreningens aktiviteter.[1]

HistorieRediger

Juristforeningen i Bergen ble stiftet den 26. januar 1949. Hele 20 år før det ble opprettet undervisning i rettsvitenskap ved universitetet i Bergen i 1969. Stifterne av juristforeningen i Bergen var studenter ved det juridiske fakultet i Oslo som leste og bodde i Bergen.

Qa InjuriaRediger

Hennes Majestet den Høy-tilbårne Qa Injuria er Juristforeningens høye beskytter. Som kontrast til Juristforeningen i Oslos «Gulblakke Hoppe», ønsket Erlandsen å heller ha en glad og stolt Q.

Fesjå/BallrettRediger

Hvert år den første lørdagen etter 26. januar arrangeres Fesjå eller Ballrett for å feire foreningens stiftelsesdag og fødselsdagen til Hennes Majestet Qa Injuria. Ballretten arrangeres hvert femte år. På ballretten saksøker Qa Injuria de utgåtte studentene fra Dragefjellet for mangel på oppfyllelse av festeavtalen som ble forlenget på forrige Ballrett. Invitasjonen til Ballretten utformes som en stevning. Dette viser hvordan tradisjonen å hylle og være hengiven til Qa blir et tema på ballet. I anledning Ballrett vil de nåværende studentene på Dragefjellet en tid i forkant stevnes til å vitne.

Foreningens dekorasjonerRediger

Den Gyldne JuraRediger

 
Medaljer som tildeles medlemmer av Den Gyldne Jura. Kommandører bærer den blå, Riddere den hvite og Svender den røde

Ordenskollegiet består av medlemmer som tidligere er dekorert med Den Gyldne Jura og sittende Juristforeningsleder. I henhold lov om Juristforeningens Farver Merke Orden og Bånd skal Ordenskollegiet dekorere medlemmer av foreningen som gjennom langvarig og tro tjeneste for Hennes Majestet og Juristforeningen har stått på og bidratt til foreningen. Ordenen består av tre grader:[2]

 • Kommandør - Blått
 • Ridder - Hvitt
 • Svend - Rødt

Ordenskollegiet kan dele ut én Kommandør hvert femte år, to Riddere hvert annet år og tre Svender hvert år på Fesjå/Ballretten.

Dekorerte medlemmer av den Gyldne Jura har rett til å bære Qa Injurias kubjelle med bånd i samme farve som ordensmedaljen. Denne Kubjellen bæres av Ordenskollegiet på Ballretten/Fesjå og andre arrangementer hvor antrekket er studentgalla.

Juristforeningens FortjenestemedaljeRediger

Ordenskollegiet kan dele ut inntil tre fortjenestemedaljer på Fesjå/Ballretten hvert år.[2] Denne medaljen deles ut til medlemmer av foreningen som har utmerket seg med en enkeltprestasjon.

Medaljen består av en vekt som hviler på et sverd. Medaljebåndet har foreningens farver: 3 deler blått, 2 deler hvitt og 1 del rødt.[3]

Juristforeningens vervmedaljeRediger

Juristforeningens vervmedalje deles ut på Internaften av studerende medlemmer av Ordenskollegiet. Medaljen deles ut i gull sølv og bronse. Tillitsvalgte får medaljen for å ha hatt tillitsverv over lenger tid.

Når man er inne i sitt tredje semester med tillitsverv får man bronse, når man er inne i sitt femte semester med tillitsverv får man sølv og når man er inne i sitt syvende semester med tillitsverv får man gull.

Dekorerte medlemmerRediger

Kommandører av den Gyldne JuraRediger

 • Hille Andersen
 • Emil Eriksen
 • Sverre Erlandsen
 • Nils Nygaard
 • Per Stavang
 • Helge Dyrenes
 • Agnar Sundbotte
 • Hans Carl Tveit
 • Alexander Widerstrøm
 • Helene Stråtveit
 • Kurt Alexander Bakkevig

Riddere av den Gyldne JuraRediger

Svender av den Gyldne JuraRediger

 • Anna Medbøe "Myy" Tamuly
 • Rolf Vedler
 • Martens Schei
 • Christian Moe
 • Gunnar Reinsnes
 • Morten Stalheim
 • Johan J. Meyer
 • Andreas Hirth
 • Britt Leikvoll
 • Tor Sydnes
 • Stein Åge Johnsen
 • Amund Bjørnsen
 • Truls Konow
 • Bjørn Thomsen
 • Kim Gerdts
 • Anne Kjersti Hauge
 • Petter Pharo
 • Øyvind Dale
 • Halvard Bjørndal
 • Torbjørn Pedersen
 • Annika Svanevik
 • Roy Wilhelmsen
 • Finn Eide Pedersen
 • Leif Jæger
 • Thor Leegaard
 • Sigfred Andersen
 • John Atle Haugland
 • Ragnar Wergeland
 • Birgitte Rødsæther
 • Trond Schønning
 • Tonje Tiller
 • Geir Soma
 • Bente Mikalsen
 • Lise Mils
 • Tron Dalheim
 • Terje Ulvestad
 • Anne Marie Valvatne
 • Signe Gjelde
 • Guri Olsen
 • Angeline Haraldsen
 • Alexander Widerøe
 • Thorvald Christensen
 • Leif C. Middelthon
 • Bård Birkeland
 • Naja Dannow
 • Sindre Oftedal
 • Petter Snare
 • Arne Sande
 • Pål Hendrich Berle
 • Ole Egil Andreassen
 • Thomas Benson
 • Knut S. Roald
 • Trond Larsen
 • Anita Sundal
 • Bertil Fyrileiv
 • Christine Rødsæther
 • Gro Amdal
 • Gøran Lunde Aarvik
 • Ragnhild Lier Rømuld
 • Per Ragnar Bronken
 • Anne Tilly Bagås
 • Cecilie Eide Knudsen
 • Hallvar R. Husebø
 • Ola Nergaard
 • Stian Tjørswaag Krydsby
 • Caroline Ringstad Scultz
 • Simen Schønberg
 • Odd Erik Seipäjärvi
 • Morten Norheim
 • Ingrid Breistein
 • Nils Nygaard
 • Hans-Carl Tveit
 • Carl Fredrik Riise
 • Osman Amith
 • Julius B. Kaasin
 • Mona Danielsen
 • Tine H. Slaatten
 • Trine Frantzen
 • Christina Nordland
 • Kristian Ellstrøm
 • Thomas Hansteen
 • Trine Grønland
 • Joon-Petter Rudberg
 • Silje Bugge
 • Christine Pahle
 • Linn Katrin Hansen
 • Mina Haugen
 • Ragnhild Kristina Ølstad
 • Cara Vedeler
 • Frida Jacoby Rosenblad Steina Lilleng
 • Ola Asbjørnsen
 • Sondre Lid Riise
 • Viola Gunvaldsen Breunig
 • Brage Hatløy
 • Nicolai Bjerke
 • Henrik Behrens
 • Synne Riise Halvorsen
 • Carl Victor Waldenstrøm
 • Pål Bakka
 • Fride Solberg
 • Anna Medbøe "Myy" Tamuly
 • Peter Ryssdal
 • Emilie Haugsrud Oustad
 • Mina Bugn
 • Marcus Selsås

Tildelt fortjenestemedaljen den Gyldne VektRediger

 • Hans-Carl Tveit
 • Guri Greve
 • Magne Lerheim
 • Jan Olav Andersen
 • Pål Magne Bakka
 • Øyvind Bergsåker
 • Magnus Matningsdal
 • Knut Farmer
 • Kjell Rommetveit
 • Linda Kråkenes
 • Øystein Søfteland
 • Johan Giertsen
 • Nicolai Alfsen
 • Anne-Gro Bergmann
 • Grete Gullhaug
 • Bjørn Meltzer
 • Camilla Meland
 • Margrethe Dæhlin
 • Kjersti Henriksen
 • Sindre Andersen
 • Kristine Vigander
 • Reid Krohn-Pettersen
 • Eli Thorsen
 • Lise Nicolaisen
 • Christian G. Madsen
 • Sjur Lehmann
 • Olaf Nygaard
 • Cecilie Tenfjord
 • Bente Milch
 • Petter Snare
 • Elisabeth Haldorsen
 • Joanna Vaardal-Lunde
 • Morten Harsvik
 • Anne Pedersen
 • Morten Tiedemann
 • Øyvind Bakke
 • Trine R. Andersen
 • Øystein Djuv-Stiansen
 • Anne Wald-Jacobsen
 • Tore Andersen
 • Thomas Benzon
 • Anne Marit Nordahl
 • Naja Dannow
 • Nikolaij Lindeballe
 • Bertil Fyrileiv
 • Hege Haga
 • Trine Vøien
 • Martin Jetlund
 • Helene Stråtveit
 • Lasse Johannessen
 • Jo Eirik Frøyse
 • Fred Richard Elsheim
 • Stein Sole
 • Harald Alfsen
 • Kai Krüger
 • Lars Kristian Myklebust
 • Margunn Nesse
 • Simon Nesse
 • Inger-Helene Søgnen
 • Bjørn Erik Mørkved
 • Monicha Harjang
 • Jan Greve Hagfors
 • Nicolai Myren
 • Margunn Nautvik
 • Maria Eidhammer
 • Per Aksel Hosar
 • Lars Martin Hegdal
 • Terje Vetnes
 • Hanne Birkelund
 • Christine F. Johannesen
 • Trond Svinø
 • Alejandro Serrano-Kristiansen
 • Cecilie Windspoll
 • Carl Fredrik Riise
 • Kristina Munkejod
 • Anders Enerhaug Lunde
 • Karina Nord Pedersen
 • Eivind Thorsen
 • Jon Håvard Andersen
 • Andreas Langeland
 • Sandra Grøtta Krakeli
 • Torgeir Storberget
 • Cornelius Konow Rieber-Mohn
 • Gina Kristiansen
 • Fredrik Finsås
 • Espen Temre
 • Maren Merli
 • Jan Johansen
 • Håvard Ormberg
 • Lise Bruland
 • Kaja Sandvig
 • Rune Myklestad
 • Caroline Svelland Hauge
 • Brage Thunestvedt Hatløy
 • Christian Kjennerud
 • Maren Moe
 • Julia Berg
 • Sondre Vegheim
 • Benjamin Jacobsen
 • Ola Asbjørnsen
 • Trine Siri Dahl
 • Andreas Glomsaas Sennesvik
 • Marcus Ullebø
 • Steve Contreras
 • Elina Aars
 • Viktoria Mariel Kristiansen
 • William Lønningen
 • Eivind Abrahamsen
 • Julie Knudsen
 • Rahman Akhtar Chaudhry
 • Lars Erik Hovland
 • Anne Westby Rodahl

OrganisasjonRediger

Juristforeningen er bygget opp som en paraplyorganisasjon, hvor det er ulike undergrupper som driver med ulike aktiviteter. Det er i undergruppene det meste av aktiviteten foregår.

Juristforeningens øverste organ er generalforsamlingen, som avholdes i mai og november hvert år.

Mellom generalforsamlingene er Stor-Foreningsstyret og Foreningsstyret vedtaksorgan. I Foreningsstyret har følgende personer stemmerett:

 • Foreningsleder
 • Økonomiansvarlig
 • Kulturansvarlig
 • Idrettsansvarlig
 • Fagansvarlig


I tillegg til Foreningsstyret, har Juristforeningen følgende sentrale organer:

 • Kontrollutvalget - Skal sikre at Juristforeningen drives i samsvar med Juristforeningsloven
 • Valgkomiteen - Skal innstille kandidater til ledige tillitsverv i Juristforeningen
 • Ordenskollegiet - Består av medlemmer dekorert med Den Gyldne Jura og skal sikre at foreningens kultur og tradisjoner holdes i hevd.

InformasjonskanalerRediger

Juristforeningen har flere informasjonskanaler. De viktigste er hjemmesiden og facebooksiden.[4][5] I tillegg utgis annenhver uke Pamfletten, som er et informasjonsskriv som legges ut på alle lesesalplassene ved Det Juridiske fakultet.[6]

Juristforeningens undergrupperRediger

Det er Juristforeningens undergrupper gjennomfører og driver aktiviteter innenfor sitt formålsbestemte virkeområde i Juristforeningsloven, og omfatter en svært vid aktivitet. De ulike undergruppene er fordelt på kultur, idrett og fag. For å være medlem av undergruppene, må man være medlem av Juristforeningen sentralt. Medlemskap i Juristforeningen koster kr 500 og gjelder livet ut. Pr i dag har Juristforeningen følgende undergrupper[7]:

KulturRediger

 • Culpa: jusstudentenes kor. De har øvelser hver uke og opptrer ved ulike arrangementer – både i regi av JF og utenfor.
 • Jusrevyen: jusstudentenes revygruppe. Revyen arrangeres én gang i året, men undergruppen er aktiv hele året.
 • De juridiske vinterleker (JVL): Lekene arrangeres sammen med Juristforeningen ved Universitetet i Oslo.
 • Nordisk Uke: denne undergruppen har ansvar for samarbeidet med søsterforeninger i Norden. Den legger til rette for at medlemmer av Juristforeningen kan reise på nordiske uker til Finland, Island, Sverige eller Danmark. Hvert år arrangeres nordisk uke i Bergen i forbindelse med Fesjå i januar.
 • Club Jur: undergruppen driver studentbaren «Straffbar».
 • Juridisk arrangementsklubb (JURAK): denne undergruppen er hovedansvarlig for de fleste store sosiale arrangementene ved fakultetet. Den består av et styre på syv, pluss utvalgte, faste komitémedlemmer. I tillegg er det en åpent for frivillige som kan inkluderes i planleggingen og gjennomføringen av arrangementene.
 • Juridisk filmklubb: undergruppen arrangerer filmvisninger, film-marathon og lignende filmrelaterte arrangementer.
 • Force Marsjør Juzz-Band & Fotnotene: jusstudentenes studentorkester.

IdrettRediger

 • Juridisk Lacrosse Club
 • Dragefjellet Futsal
 • Lovstafetten
 • Juridisk Racketklubb
 • Juridisk Håndballklubb
 • Jussdans
 • Juridisk Football Club
 • Juridisk Svømmeklubb
 • Justitia Roklubb
 • Juridisk Golfklubb
 • Juridisk Innebandyklubb
 • Juridisk Skii- og Boldclub
 • Juridisk Volleyballklubb
 • Dragefjellet Sjakklubb
 • Dragefjellet Outlaws Basketballklubb

FaggrupperRediger

 • INNORETT: gruppen jobber med temaer som omhandler innovasjon, teknologi og juss, og inviterer til arrangementer som kan utfordre og inspirere jusstudenter til å tenke kreativt.
 • Arbeidslivsdagene (ALD): gruppen skal være det viktigste bindeleddet mellom jusstudentene og aktører fra arbeidslivet. Målet med Arbeidslivsdagene er å gi studentene et innblikk i alle de ulike mulighetene som utdannelsen gir.
 • Injuria: studentavisen ved Det juridiske fakultet.
 • Fagstyret: undergruppen har ansvaret for å arrangere møter der alle Juristforeningens medlemmer kan få faglig påfyll. Fagstyret arrangerer normalt også studieturer i både inn- og utland.
 • Juridisk finansklubb: undergruppen arrangerer aksjemøter, manuduksjoner, foredrag og fester for alle jusstudenter som er interesserte i aksjer og finans.
 • Jusskontakt: undergruppens mål er å gi jusstudenter en mulighet til å utvikle og forbedre egne evner til å løse juridiske problemstillinger i praksis. Jusskontakt fungerer som bindeledd og tilrettelegger mellom bedrift, en student som fungerer som bedriftens juridiske kontaktperson og en mentor med juridisk kontrollfunksjon.

Formenn/ledereRediger

Siden 1949 har foreningen hatt følgende ledere:[8]

 1. 1949: Knut Borge
 2. 1949: Borgny Hause
 3. 1950: Alf Bergesen
 4. 1950: Sverre Erlandsen
 5. 1951: Bjørn Tore Andersen
 6. 1967: Agnar Emil Sundbotten
 7. 1969: Kollbjørn Johansen
 8. 1970: Sverre Rasmussen
 9. 1970: Karsten Espelid
 10. 1971: Marit Winnem
 11. 1971: Terje Grieg Gran
 12. 1972: Pål Hadler
 13. 1972: Bjørn Lillebergen
 14. 1973: Per Kristiansen
 15. 1973: Nils G. Vestvik
 16. 1974: Arvid Molde
 17. 1975: Hanne Sophie Greve
 18. 1975: Jon Hadler Jacobsen
 19. 1980/81: Leif Jæger
 20. 1981/82: Hans-Carl Tveit
 21. 1982: Gunnar Reisnes
 22. 1983: Johan J. Mayer
 23. 1983: Morten Stalheim
 24. 1984: Anders Hirth
 25. 1984/85: Stein Åge Johnsen
 26. 1985: Amund K. Bjørnsen
 27. 1986: Christine Rødsæther
 28. 1987: Geir Arne Melbye
 29. 1987/88: Paal Berle
 30. 1988: Leif Middelthon
 31. 1989: Thor Leegaard
 32. 1990: John Atle Haugland
 33. 1991: Geir Soma
 34. 1991: Lise Mils
 35. 1992: Trond Dalheim
 36. 1993: Kjell Steffner
 37. 1993: Ole Egil Andreassen
 38. 1994: Halldor Christen Tjoflaat
 39. 1994: Ivar Hillestad
 40. 1995: Fredrick Chr. Ekeseth
 41. 1995: Halldor Christen Tjoflaat
 42. 1996: Kjell Steffner
 43. 1996/97: Sindre Oftedal
 44. 1997: Naja Dannow
 45. 1998: Thomas Benzon
 46. 1998: Øyvind Dahle
 47. 1999: Bertil Fyrileiv
 48. 1999: Paul Vikse
 49. 2000: Anita Sundal
 50. 2000: Hild Sande Røkke
 51. 2001: Ingvild Helland
 52. 2001: Torbjørn Pedersen
 53. 2002: Per Ragnar Bronken
 54. 2002: Camilla Meland
 55. 2003: Alexander Widerøe
 56. 2003: Anne Tilly Bagås
 57. 2004: Ola Nergaard
 58. 2005: Christine Flataker Johannesen
 59. 2005: Martin Skarra
 60. 2006: Stian Krydsby
 61. 2007: Morten Norheim
 62. 2007/08: Ingrid Breistein
 63. 2008: Jonas Berglind
 64. 2008: Carl Fredrik Riise
 65. 2009: Osman Amith
 66. 2009: Espen Egeland
 67. 2010: Silje Hvitsten
 68. 2011: Lisa Nerbøvik Holand
 69. 2012: Kurt Alexander Bakkevig
 70. 2013/14: Fredrik Farstad
 71. 2014/16: Sananthan Gunaratnam
 72. 2016/17: Frode Igesund
 73. 2017/18: Sondre Lid Riise
 74. 2018/19: Nikolai Bjerke
 75. 2019/20: Henrik Behrens
 76. 2021: Anna Medbøe "Myy" Tamuly
 77. 2022: Marcus Selsås
 78. 2023: Mathias Leonsen Sann

ReferanserRediger

 1. ^ «Undergrupper – Juristforeningen i Bergen». Besøkt 6. november 2021. 
 2. ^ a b «Dekorerte JF-medlemmer – Juristforeningen i Bergen». Besøkt 7. august 2021. 
 3. ^ Juristforeningen (26. januar 1984). «Lov om Juristforeningens Farver, Merker, Orden og Bånd (pdf)» (PDF). Besøkt 6. november 2021. 
 4. ^ «Juristforeningen i Bergen». Juristforeningen i Bergen. Besøkt 6. november 2021. 
 5. ^ «Logg inn på Facebook». Facebook. Besøkt 6. november 2021. 
 6. ^ «PAMFLETTEN». Juristforeningen i Bergen. Besøkt 6. november 2021. 
 7. ^ «Undergruppene i Juristforeningen – Juristforeningen i Bergen». Besøkt 7. august 2021. 
 8. ^ Juristforeningen i Bergen 60 år. Juristforeningen i Bergen. s. 89. 

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger