Jungelpatruljen

Jungelpatruljen er i tegneserien Fantomet en paramilitær sikkerhetsstyrke i det fiktive landet Bengal.

HistorikkRediger

Patruljen ble dannet i 1664 av det sjette Fantomet, sammen med piratene Rødskjegg, Salla, Storebart og Knuseren. Disse gikk med på danne patruljen etter at Fantomet hadde slått dem i kamp i Sanloi, men avsto fra å bli sjef for Rødskjeggs piratorganisasjon og drive den videre. I stedet for å fortsette sin piratvirksomhet, dannet dermed denne organisasjonen grunnlaget for Jungelpatruljen. Fantomet utnevnte de fire piratlederne til sine nestkommanderende, med grad av løytnant. Deres første oppgave ble å luke ut upålitelige elementer fra egne «avdelinger», pirater som mest sannsynlig ikke ville følge ordre i en lovlydig organisasjon. Senere ble Rødskjegg forfremmet til kaptein og den første patruljelederen, da Fantomet ofte var opptatt på andre kanter og ikke kunne lede patruljen i det daglige. Fantomet har alltid vært organisasjonens kommandant (øverste leder), men fra det femtende Fantomets tid har han vært det i hemmelighet. Patruljens motto er Stamus contra malo, som er latin og betyr «Vi står mot ondskapen». (Mottoet inneholder en grammatisk feil; på korrekt latin burde det hett "stamus contra malum" med det rette kasuset etter preposisjonen contra. Man kan muligens anta at Rødskjegg og det sjette Fantomet hadde begrenset kjennskap til latin.)

Patruljen er underlagt Bengals styre og jurisdiksjon, men har kun ansvar for grenseområdet mellom jungel og sivilisasjon i Bengal, og ikke selve jungelen, der lokale stammer hersker.

OrganisasjonRediger

I det daglige blir patruljen ledet av en patruljesjef, med obersts grad, og som også er patruljens ansikt utad. Denne er per i dag Jonathan Worubu, som også er patruljens første svarte sjef.

Patruljen blir ansett som en elitestyrke og det, muligens sammen med patruljens mystikk og hemmelige øverste leder, gjør at flere tusen hvert år søker om opptak. Etter nøye vurdering fra patruljens sjef (et rent rulleblad er særdeles viktig), blir bare rundt hundre utvalgt til å gjennomgå opptaksprøvene, som er; svømming, bryting, skyting, og forsering av hinderløype som en innledning. Deretter er det felles 2 ukers overlevelsestrening i jungelen, fulgt av én uke hvor de må klare seg på egen hånd. Det blir også lagt stor vekt på evnen til å ta personlig initiativ. Bare ti aspiranter inntas til slutt gjennom disse steinharde vilkårene hvert år. Det er kommandanten selv (Fantomet) som godkjenner de nye rekruttene, etter innstilling fra patruljens leder. Patruljen har i de senere årene hovedsakelig prøvd å rekruttere personer fra Afrika, men opptar alle som utfyller vilkårene og klarer opptakskravene. Kvinner er i de senere år, på like vilkår med menn, blitt opptatt i patruljen.

Utstyr og bevæpningRediger

Hvert enkelte patruljemedlem er bevæpnet med et personlig enhåndsvåpen (pistol eller revolver), men det finnes våpen av grovere kaliber i patruljens arsenal, slik som rifler og maskinpistoler.

De bruker til daglig firehjulsdrevne kjøretøy (Jeep) i sin patruljering, men har i kjøretøyparken også tilgang på større og tyngre transportmidler, i tillegg til at de disponerer helikoptre.

KilderRediger