Julsundet

et sund i Møre og Romsdal

Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Molde kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Sundet har orientering nord–sør, og sør for det ligger Moldefjorden, mens det på nordsiden munner ut i Buadjupet mellom Bjørnsund og Bud ytterst mot Norskehavet.

Eidskrem byggefelt sett fra stien opp mot Eidskremheia
Eidskrem byggefelt sett fra stien opp mot Eidskremheia

Nabolag i Julsundet (nord–sør): Gjeldvika, Bakken, Lauvåsen, Hollingen, Haugen, Sætra, Matberget, Fanghol, Hola, Vollan og Eidskrem

Julsundet som er fastlandsdelen av Aukra kommune er den delen av kommunen med størst befolknigsvekst de siste årene. Samtidig har det vært en nedgang i folketallet på øya Gossen noe som har ført til et relativt stabilt innbyggertall i kommunen, i overkant av 3 000 innbyggere.

Koordinater: 62°44′5,6940″N 6°56′28,676″Ø