Jordskred

naturkatastrofe med større bevegelser i jordsmonn

Jordskred er en bevegelse eller utglidning av jordmasser på skrånende terreng langs glideplan av leire eller fjell.

Jordskred i Richmond, Virginia (USA) etter orkanen Gaston i 2004.
Jordskredet på Eiker 23. desember 1910

Jordskred forekommer oftest i fjellområder, hvor konsekvensene kan bli voldsomme for lokalbefolkningen. Jordskred forekommer oftest ved skrenter og steile skråninger etter perioder med sterk nedbør, da de øverste jordlag er mettet med vann og blir for tunge og ustabile i forhold til de underliggende, understøttende jordlag. Jordskred kan især iakttas langs kystenes klipper og skrenter og skredene inngår i de naturlige erosjonsprosesser.

Se også Rediger