Jorddrott eller landdrott er eldre norske betegnelser på en jordeier i et føydalsystem.[1] Brukerne av jorden, altså bøndene, betaler avgift (landskyld) til sin overherre, jorddrotten. I Norge var kongen og kirken de største jorddrottene, men begrepet omfattet etterhvert også andre store jordeiere som leide ut jord til jordbrukere. Et moderne begrep som noenlunde tilsvarer jorddrott er godseier.

Referanser

rediger