Jordanker

Jordanker for støtte av en telefonstolpe, jordankeret er merket med blå farge

Et jordanker er et hjelpemiddel som skal skape et stabilt feste i bakken, når det ikke er praktisk mulig å få feste i fjell. Formen på et jordanker er skapt for å få maksimal motstand når man forsøker å trekke opp ankeret. Utformingen av ankeret er likeledes motstandsdyktig mot bevegelser i bakken (f.eks. ved frostsprengninger og telehiv).

Eksempelet til høyre viser en bardun som holder en telefonstolpe. Denne bardunen må festes i bakken. Det er da viktig at festepunktet ikke kan bli trukket opp av bakken, samt at telehiv om våren ikke kan flytte ankeret, slik at bardunen blir slapp.