Jordanker

Et jordanker er et hjelpemiddel som skal skape et stabilt feste i bakken, når det ikke er praktisk mulig å få feste i fjell. Formen på et jordanker er skapt for å få maksimal motstand når man forsøker å trekke opp ankeret. Utformingen av ankeret er likeledes motstandsdyktig mot bevegelser i bakken (f.eks. ved frostsprengninger og telehiv).

Jordanker for støtte av en telefonstolpe, jordankeret er merket med blå farge

Eksempelet til høyre viser en bardun som holder en telefonstolpe. Denne bardunen må festes i bakken. Det er da viktig at festepunktet ikke kan bli trukket opp av bakken, samt at telehiv om våren ikke kan flytte ankeret, slik at bardunen blir slapp.