Joram av Juda

Joram var konge av Juda (tostammeriket). Han var sønn av Josjafat. Han var gift med Atalja, en datter av kong Ahab i tistammeriket. Han ble en grusom konge, og i begynnelsen av regjeringstiden sørget han for å drepe sine brødre. Han ble til sist alvorlig syk og hans innvoller begynte å komme ut. Det sies at da han døde, var det ingen som savnet ham.