Jomfrubur

Jomfrubur er et spesielt rom for ugifte kvinner, vanlig i middelalderen. Ofte et lite og praktisk stabburslignede bygg som er bygget i laftet stil. I dag brukes jomfrubur om et ungpikeværelse.