Johan Bilthugger

norsk treskjærer

Johan Bilthugger, egentlig Johan Johansen (død 1657 i Trondheim) var en norsk bilthugger (treskjærer) som var aktiv i Trondheim og Trøndelag på midten av 1600-tallet.[1] Han er kjent for flere altertavler og prekestoler.[2]

Prekestolen i Sakshaug gamle kirke har fire flater, og fire utskårne evangelister.

Johan hadde sin kunstneriske bakgrunn i bilthuggerkunsten på Østlandet, og spesielt viser han slektskap med bilthuggeren Johan Reinholdt. Noen har spekulert i om han kan være sønn av denne.[3] På prekestolene brukte han ofte de fire evangelistene som motiv på flatene,[4] Typisk for altertavlene er tung arkitektonisk oppbygging med kraftige gesimser. Denne trønderske barokkunsten er preget av «ro og bredde».[5]

Han arbeidet ofte sammen med maleren Johan Contrafeier, en annen Trondheimsbasert kunstnerhåndverker.

Referanser rediger

  1. ^ Johan Johansen; Norsk kunstnerleksikon, 1983
  2. ^ Harry Fett (1911). Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede. Kristiania: Norsk folkemuseum. s. 87-91. 
  3. ^ Norges kunsthistorie. Bind 3: Nedgangstid og ny reisning. Oslo: Gyldendal. 1982. s. 206. ISBN 8205122679. 
  4. ^ Sigrid Christie (1973). Norges kirker. Bind 1: Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800. Oslo: Land og kirke. ISBN 8207000015. 
  5. ^ Marstrander, Sverre (1959). Fører for kirkesamlingen: videnskapsselskapets oldsaksamling. Trondheim: Selskapet.