For skillet mellom Øst- og Vest-Europa under den kalde krigen, se jernteppet.

Et jernteppe (tysk eiserner Vorhang, engelsk iron curtain) er et skjold laget av jernplater eller bølgeblikk, og anvendt som brannvegg. Det kan også senkes mellom scenen og publikumsplassene i et teater. Dette ble vanlig etter brannen i Wiens Ringteater i 1881.

Jernteppe