Jernbanesviller er tverrgående bjelker som jernbaneskinnene er festet i, og inngår derfor som en del av jernbanens overbygning. Svillene ligger oppå et ballastlag av pukk. De overfører krefter fra skinnene til ballastlaget og underbygningen, holder skinnene på høykant og sikrer at sporvidden er korrekt.

Betongsviller
En variant av feste mellom skinne og svill

Tradisjonelt har svillene vært i tre, men i moderne utbygginger og oppgraderinger av jernbanenettet bruker man helst betongsviller. Der blir skinnene festet til svillene med innfestningsmekanismen Pandrol.

Tresvillene impregneres ofte med kreosot for å øke livslengden.

Eksterne lenker

rediger

NTNU – Ny jernbanesville gir økt sikkerhet