Jehovas vitners litteratur

Jehovas vitners litteratur viser til den store mengde med litteratur og tekster som Jehovas vitner utgir gjennom Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap. Blant deres mest kjente publikasjoner er bladene Vakttårnet og Våkn opp! Vakttårnet ble utgitt første gang av Charles Taze Russell, grunnleggeren av Bibelstudentene, i 1879. Opprettelsen av selskapet fulgte i 1881. Spesielt siden 2001 har forordet i publikasjonene som er produsert av selskapet uttalt at de er «utgitt av Jehovas vitner». Frigivelsen av nye publikasjoner blir vanligvis kunngjort på Jehovas vitners årlige sommerstevner.

Jehovas vitner oppgir selv at de har utgitt litteratur på mer enn 700 språk.[1]. I tillegg til bøker og brosjyrer blir andre media også utgitt, som kassetter, videokassetter, og DVD-er. Over 3000 personer deltar verden over i oversettelsesarbeidet. De har utgitt litteratur med blindeskrift på flere språk, og videokassetter med tegnspråk for hørselshemmede.

Noe av den første litteraturen som ble utgitt og som gjorde seg bemerket, var bokserien Studies in the Scriptures, som for det meste ble skrevet av Russell selv. Helt siden den første tiden ble det også utgitt en rekke traktater som ble gitt til folk som man evangeliserte for. Selskapets annen president, Joseph Franklin Rutherford, gjorde seg kjent som skribent av en rekke bøker som ble brukt i mellomkrigstiden. Det var også på den tiden at tidsskriftet The Golden Age begynte å bli utgitt. Dette bladet utviklet seg til dagens Våkn opp!

Jehovas vitner har utgitt en egen bibeloversettelse, som kalles Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter. Den forelå i sin helhet på engelsk første gang i 1961. Den har siden også kommet ut på flere språk og er en publikasjon som har oppnådd stor utbredelse.

Det bibelske oppslagsverket Aid to Bible Understanding forelå i sin helhet i 1971. Dette regnes for en viktig utgivelse som også fikk betydning for Jehovas vitners forståelse av Bibelen. Som en følge av undersøkelsene som ble gjort i forbindelse med utarbeidelsen av verket, ble det blant annet foretatt visse forandringer i organisasjonen. I 1988 kom det et oppdatert bibelleksikon med tittelen Insight on the Scriptures, et verk i to bind med blant annet flere nye kart og lister over stedsnavn. Verket foreligger i dag på norsk under tittelen Innsikt i De hellige skrifter.

Noen bøker har blitt utgitt spesielt med tanke på bibelstudier med enkeltpersoner om Jehovas vitners lære. Til disse hører Den sannhet som fører til evig liv (1968), Du kan få leve evig på en paradisisk jord (1982), Kunnskap som fører til evig liv (1995), og Hva er det Bibelen egentlig lærer? (2005)[2].

ReferanserRediger