Jargon File

Jargon File er en omfattende engelsk ordliste med beskrivelser av hacker-slang. Den opprinnelige Jargon File var en samling sjargong fra tekniske miljøer som MIT, Stanford University og andre. Man forsøker å unngå vanlige tekniske termer, men inkluderer ord som benyttes av hackere.

Jargon File ble opprettet i 1975 av Raphael Finkel ved Stanford, og året etter ble en kopi spredd til MIT. Oppslagsordene dreide seg for det meste om kunstig intelligens. Stadig flere ord lagt til filen, og i 1981 ble en stor del av den trykket i CoEvolution Quarterly. Den ble utgitt som bok i 1983 som The Hacker's Dictionary (Harper & Row CN 1082, ISBN 0-06-091082-8).

Fra 1990 ble filen utvidet til å omfatte andre tekniske områder enn bare kunstig intelligens. Dagens fil dekker nå sjargong fra miljøer innen usenet, C-programmering og Unix. Det er også gjort innsats for å få med ord fra IBM-PC-, Amiga-, Macintosh- og stormaskin-miljøer. Den nye versjonen er trykket og utgitt som The New Hacker's Dictionary.

Pr. 2019 er den siste revisjonen 5.0.1 fra 5. januar 2012.

Eksterne lenkerRediger