Jacksonøya

Jacksonøya eller Frederick Jackson-øya (russisk Остров Джексона, Ostrov Dzjeksona) er en øy i Frans Josefs land i Russland. Øya er en del av den mindre øygruppen Zitsjy land sentralt i Frans Josefs land.

Plasseringa til Jacksonøya i Frans Josefs land

Jacksonøya strekker seg 40 km frå øst til vest, og er opp mot 30 km bred.

Nordvest på øya ligger DeLong-bukta. Den er kalt opp etter den amerikanske polfareren George Washington DeLong. Bukta deler øya inn i nesten to like store halvøyer. I sør grenser bukten til Kapp Bystrow, som fikk navn i 1963 etter den russiske paleontologen A.P. Bystrow.

Jacksonøya er kalt opp etter den engelske polfareren Frederick Jackson etter at han hjalp Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen under deres ekspedisjon.