Iziumveien

Iziumveien eller Izium-krigsstien (russisk: Изюмский шлях) er en historisk rute benyttet av krimtatarene på 1500- og 1600-tallet for å trenge gjennom Sloboda Ukraina og så videre inn i Storfyrstedømmet Moskva. Ruten var en avgrening fra Muravskijveien i de øvre deler av Orasjelvens område, etter kryssingen av Severskij Donets på et passende vadested nær Izium, hvorfra den fortsatte nordover mot den store russiske forhugningslinje.

Mot midten av 1600-tallet ble ruten stort sett forlatt, grunnet etableringen av Kharkov og andre kosakkfestninger i Sloboda Ukraina.