Ivar Aasen-instituttet

Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda var fram til 2013 et forskningsinstitutt med knutepunktfunksjon for nynorsk skriftkultur. Fra 1. januar 2013 ble instituttet omgjort til Forskingssenter for skriftkultur, og underlagt Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur ved Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning, Høgskulen i Volda.

Forskingssenteret tilbyr mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur, arrangerer seminar og fagmøter, har egen skriftserie og samarbeider med Nynorsk kultursentrum i Hovdebygda i Ørsta. Instituttet har fire ansatte.

Stephen J. Walton er professor ved senteret.

SkriftserienRediger

01. Terje Aarset: Det norske Folkesprogs Grammatik (Ivar Aasen)
02. Geir Hjorthol: Forteljingar om Ivar Aasen
03. Terje Aarset og Kristoffer Kruken: Norsk Navnebog (Ivar Aasen)
04. Unn Røyneland: Language Contact and Language Conflict
05. Stephen J. Walton: Ny-Noreg møter Svensk-Finland
06. J. Peter Burgess: Ivar Aasen`s Logic of Nation
07. Stephen J. Walton: Litt laust, mest fast
08. Jostein Nerbøvik: Nasjonsbygging og modernisering
09. Øystein Sande: Aviser på nynorsk (utsolgt)
10. Svein Ivar Angell: Fortida i notida
11. Angell, Burgess, Stråth: Den europeiske identiteten (utsolgt)
12. Eli Bjørhusdal: Målkvinner før 1900
13. Aase Norunn Digernes: Tru og patriotisme. Ideologi, symbol og ritual i den baskiske nasjonalistrørsla ca.1890-1914
14. Elites, Language and the Politics of Identity The Norwegian Case in Comparative Perspective (Gregg Bucken-Knapp)
15. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka (Helge Sandøy, Randi Brodersen og Endre Brunstad (red.))
16. Skriftkultur (Kjell Lars Berge, Trine Gedde Dahl og Stephen Walton (red.))
17. Mellom sann skrift og mytisk røynd (Rakel Christina Granaas, Geir Hjorthol og Nora Simonhjell (red.))
18. Melankolske klassereiser. Jon Fosses Melancholia I i den nynorske skrifttradisjonen (Kari Garshol Welle)
19. Noregs Boklag – ei forlagssoge (Aud Skipenes)
20. Spisse tenner i mjukt skinn. Hans Sande i ein nynorsk karnevalistisk tradisjon (Bjørg Angvik)
21. Språket i teatret og teatret i språket. Om språkleg identitet ved Det norske teatret (Gunhild Hovden Kvangarsnes)
22. Ragnar Hovland – brot og kontinuitet. Sveve over vatna og den nynorske skriftkulturen (Ragnar Didrik Osdal)
23. Demokratisk prøverom – analyse av eit ordskifte for born og ungdom gjennom 30 år (Gudrun Kløve Juuhl)
24. Eit nynorsk «gaeltacht» på Vestlandet? Irsk og nynorsk i eit språkdødperspektiv (Bjørg Nesje Nybø)
25. Det jordiske i Olav Aukrusts idédiktarunivers (Hilde Kathrine Thomassen)
26. Språk og identitet. Spritt Österut
27. Med nynorsk på leselista. Ein komparativ studie av lesevanar blant ungdommar på Sunnmøre og i Trøndelag (Hjalmar Eiksund)
28. Forvirring eller frigjering? Didaktikk og valfridom i nynorsk. Ei gransking av kjennskap og haldningar til valfridom ved fire vidaregåande skular i Møre og Romsdal (Anders Aanes)
29. Viljen til språk – vilje til forsking. Nynorsk i bruk i utdanning og akademisk skriving (Marit Wadsten)

Eksterne lenkerRediger