Åpne hovedmenyen
Isoglosser på Færøyene

En isogloss (av gresk ίσος (isos), «lik» og γλώσσα (glossa), «språk») er en linje på et kart som viser grensen for et dialektfenomen. Et slikt dialektfenomen kan for eksempel være skarre-r eller palatalisering.