En isogloss (av gresk ίσος (isos), «lik» og γλώσσα (glossa), «språk») er en linje på et kart som viser grensen for et dialektfenomen. Et slikt dialektfenomen kan for eksempel være skarre-r eller palatalisering.

Isoglosser på Færøyene