Islands valgkretser

Islands valgkretser er de regioner som sammen velger alltingsrepresentanter. Etter vedtak i Alltinget i 1999 ble antall kretser redusert fra åtte til seks. Tre ligger i og rundt Reykjavík (Höfuðborgarsvæðið) og tre deler det øvrige landet i omtrent tre like store deler. Reykjavík deles opp i to kretser, og kommunene rundt tar en krets. Valgkretsene blir ofte brukt når det er snakk og kommuners beliggenhet.

Islands valgkretser er følgende (alltingsseter i parentes):
· Reykjavíkurkjördæmi norður (11)
· Reykjavíkurkjördæmi suður (11)
· Norðvesturkjördæmi (8)
· Norðausturkjördæmi (10)
· Suðurkjördæmi (10)
· Suðvesturkjördæmi (13)

Valgkretsene

rediger

Valgkretsene og kommunene som tilhører:

  1. Norðvesturkjördæmi (Nordvestvalgkrets):
  2. Norðausturkjördæmi (Nordøstvalgkrets):
  3. Suðurkjördæmi (Sørvalgkrets):
  4. Suðvesturkjördæmi (Sørvestvalgkrets):
  5. Reykjavíkurkjördæmi suður (Reykjavíkvalgkrets sør).
  6. Reykjavíkurkjördæmi norður (Reykjavíkvalgkrets nord).
Autoritetsdata