Isefjorden

For fjorden i Danmark med samme navn, se Isefjorden (Danmark).

Isefjorden er en delfjord av Nordfjord i kommunene Stad og Bremanger i Vestland. Fjorden går 5,5 kilometer sørøstover fra innløpet til Eidsfjorden i nord til der Ålfoten går vestover. Fjorden har innløp i nord mellom Hammeneset i nord og Iseneset ved Isane, som fjorden er oppkalt etter. Fra Isane går det ferje nordover til Stårheim på nordsiden av Eidsfjorden. På østsiden av fjorden ligger grenda Torheim. Fjorden ender i sør mellom Hjeltneset i vest og Krokneset i øst.[1]

Isefjorden sett fra ferjesambandet Stårheim-Isane.
Hamnneset skiller Eidsfjorden (til venstre) fra Isefjorden (til høyre).

Sør for Krokneset fortsetter Hundvikfjorden østover. Fylkesvei 662 går på østsiden av fjorden, mens riksvei 614 går på vestsiden.

ReferanserRediger

  1. ^ Isefjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk