Irlands fragmentariske annaler

Irlands fragmentariske annaler eller de fragmentariske annaler (i henvisninger ofte forkortet «FA») er en mellomirsk blanding mellom krønike og fortelling. Den ble satt sammen i kongedømmet Osraige, sannsynligvis i regjeringstiden til Donnchad mac Gilla Patraic' (død 1039).

Annalene har overlevd i et eneste eksemplar, kopiert i 1643 fra et nå tapt manuskript fra 1400-tallet. Dette manuskriptet inneholder bare annalfragmenter (derav navnet) fra tiden mellom 573 og 917. Manuskriptet er oppbevart ved Nasjonalbiblioteket (Koninklijke Bibliotheek/ Bibliothèque Royale) i Belgia.

Eksterne lenkerRediger