Racerføreren Danica Patrick blir intervjuet i 2016

Intervju er en samtale mellom vanligvis en journalist, kalt intervjueren, og en annen person, ofte kalt intervjuobjektet, der reporteren spør personen om en sak, om personen selv eller om meningene hans eller hennes, altså saksintervju og,portrettintervju. Intervju er også betegnelse på den ferdige teksten, avisartikkelen, radio- eller fjernsynsinnslaget fra en slik samtale. Intervju kan også bety forhør, spørreundersøkelse og jobbintervju. intervju blir ofte brukt av journalister, forskerer, arbeidsgivere og flere folk i arbeidsdagen.