Internet Encyclopedia of Philosophy

Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) er et gratis filosofileksikon på nettet som ble grunnlagt av James Fieser i 1995. Redaktørene for leksikonet er James Fieser og Bradley Dowden. Artiklene i leksikonet regnes for å være mer lekmannsvennlige enn artiklene i Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger