International Society for Ecology and Culture

International Society for Ecology and Culture (forkortet til ISEC) er en non-profit organisasjon som holder til over hele verden og har som sitt hovedformål å øke bevisstheten om hva det anser som de grunnleggende årsakene til moderne sosiale, miljømessige og økonomiske kriser i dagens samfunn.

Gruppen hevder at fokus på løssalg – f. eks. blokkere kjernekraftverk, mette de sultne, hjelpe de fattige osv. – bare forvirrer folk og til slutt vil mislykkes som strategi. I stedet argumenterer ISEC for at samfunnet må fokusere på de grunnleggende kreftene som skaper eller forverrer alle disse problemene. Blant disse faktorene som gjør ting verre er blant annet økonomisk globalisering og de konvensjonelle forestillingene om teknologisk og økonomisk «fremgang». Som en løsning på problemene, fremmer ISEC en økonomisk lokalisering og andre lokalt baserte alternativer til den globale forbrukskultur, som beskytter både biologisk og kulturelt mangfold.

ISEC har den overordnede organiseringen av et program med hovedfokus i Ladakh som ligger i Tibet og India, som ble påbegynt i 1975. I Ladakh-prosjektet inkluderer de et bredt spekter av forskjellige aktiviteter, inkludert ett fornybar energi-program som har vunnet mye internasjonal anerkjennelse for å møte de negative effektene av den konvensjonelle utviklingen i denne regionen.

ISEC grunnlegger og direktør, Helena Norberg-Hodge, ble sammen med International Society for Ecology and Culture tildelt prisen Right Livelihood Award i 1986 for deres eksemplariske humanitære arbeid.

ISEC har blant annet etablert et nettverk for å bringe sammen grupper og enkeltpersoner fra forskjellige deler av verden som sliter med å opprettholde sin kulturelle integritet i møte med den økonomiske globaliseringen.