Internasjonal lufthavn

lufthavn som håndterer internasjonal flytrafikk

En internasjonal lufthavn er en særskilt lufthavn der fly til og fra andre stater kan lande og ta av. Slike lufthavner er vanligvis store, og har lange rullebaner for å betjene store fly som brukes i internasjonal eller interkontinental flyvning. Internasjonale lufthavner tar normalt imot innenrikstrafikk i tillegg til internasjonal trafikk.

Flyfoto av George Bush interkontinentale lufthavn, en internasjonal flyplass i Houston
Avgangshallen i Suvarnabhumi lufthavn som tjener Bangkok i Thailand.

Ved internasjonale lufthavner har toll- og immigrasjonsmyndighetene stasjonert personell for å kontrollere utlendingers reisepapirer, passasjerenes bagasje og flyenes last.

I noen tilfeller kan passasjerer og fly klareres gjennom toll og immigrasjon ved avreiseflyplassen. Dette er tilfelle ved flere lufthavner i Canada, der USA har utstasjonert toll- og immigrasjonsbetjenter slik at flyvninger kan forhåndsklareres og dermed lande på ikke-internasjonale lufthavner i USA.