Intern spøk

Intern spøk betegner en spøk som klart er rettet mot personer som er «på innsiden» av en sosial gruppe, profesjon eller annen gruppe av personer med en felles forståelse, en esoterisk spøk. Den er bare morsom for de som kjenner bakgrunnen for spøken. Slike spøker kan eksistere i små sosiale nettverk, som en vennegjeng, eller de kan være felles for en hel profesjon, f.eks. folk innen filmindustrien. En bok utgitt i 1998 inneholdt nesten 2000 slike spøker fra populære medier.[1]

En intern spøk kan bidra til å styrke fellesskapsfølelsen, noen ganger, men ikke alltid, på bekostning av de som er utenfor. Noe av styrken ved en slik spøk er at målgruppen vet at det finnes folk som ikke skjønner den.[2] Den fungerer som en kryptisk allusjon til noe man har felles.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Bill van Heerden (1998): Film and Television In-Jokes: Nearly 2,000 Intentional References, Parodies, Allusions, Personal Touches, Cameos, Spoofs and Homages, McFarland & Co., ISBN 978-0-7864-3894-5
  2. ^ Paul Brooks Duff (2001): Who Rides the Beast?: Prophetic Rivalry and the Rhetoric of Crisis in the Churches of the Apocalypse, Oxford University Press, ISBN 019513835X
  3. ^ Randy Y. Hirokawa and Marshall Scott Poole (1996): Communication and Group Decision Making, Sage Publications, ISBN 076190462X