Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er en del av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Samfunnsmedisin er studier av sammenhengen mellom folks helse og samfunnet forøvrig. Det fokuseres også særlig på distriktsmedisin og på en bred epidemiologisk forskningsaktivitet.

Instituttleder er professor Bjørn Straume.

ForskningRediger

Blant instituttets prosjekter er Tromsøundersøkelsen og Kvinner og kreft-undersøkelsen.

SenterRediger

I tillegg til fagseksjonene allmennmedisin, epidemologi og medisinsk statistikk, forebyggende medisin, helsetjenesteforskning og sosialpsykiatri/medisinsk filosofi er det flere sentra som er knyttet til instituttet :

  • Senter for samisk helseforskning (SSHF )
  • Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM )
  • Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)
  • Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE-Nord )
  • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (Netfort)
  • Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB)

Eksterne lenkerRediger