Innsidehandel

Innsidehandel er handel av finansielle instrumenter i et aksjeselskap av «innsidere», som f.eks. ved ledere, direktører eller større aksjonærer. Begrepet brukes både om ulovlig og lovlig handel. For eksempel vil en lovlig innsidehandel være når kjøpet av aksjer blir lagt ut i en obligatorisk børsmelding, slik at handelen er kunngjort for offentligheten og myndigheter. En ulovlig innsidehandel er følgen av å misbruke konfidensielle opplysninger som kan påvirke selskapets verdi til innsiderens egen gevinst. I Norge er ulovlig innsidehandel straffbart i visse typer foretak, og overtredere kan idømmes opptil seks års fengsel på grunnlag av Verdipapirloven[1]. Der følger det at «Tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter eller tilskyndelse til slike disposisjoner, må ikke direkte eller indirekte foretas for egen eller fremmed regning av noen som har innsideinformasjon.»

ReferanserRediger