Innsetting

En innsetting er en mutasjon der en DNA sekvens (eller også en enkel base) har blitt føyet inn i løpet av evolusjonen.

I sekvenssammenstilling ser man dette som et gap i forhold til et element i den «yngre» sekvensen.

Se ogsåRediger