Industriell overflatebehandler

Industriell overflatebehandler er en yrkesbeskrivelse av en som jobber med belegging av ulike metaller for beskyttelse av korrosjon og vurdering av hvorvidt materialet kan overflatebehandles. Utdanningen er 2 år videregående skole linje for mekaniske fag og 2 år i lære. En overflatebehandler jobber som regel i et overflatebehandlingsverksted.

Aktuelle arbeidsoppgaverRediger

  • bedømme/vurdere om et produkt er egnet for overflatebehandling
  • forbehandle gods, mekanisk, kjemisk eller elektrolyttisk
  • belegge komponenter med organiske eller uorganiske belegg
  • betjene maskiner som transportør, pumper, kabiner, ovner, likerettere osv.
  • kontrollere og styre prosessen ved avlesninger, målinger og analyser