Industriarbeider

person som arbeider i tungindustri

Industriarbeider er benevnelsen på en profesjon. Den anvendes om personer som arbeider i den industritekniske produksjonsprosessens tariffavtale, i motsetning til funksjonærer innenfor samme bransje.