Indio er et meksikansk ølmerke av type lager som produseres av Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Ølmerket het opprinnelig Cerveza Cuauhtémoc, men skiftet navn på grunn av at «indianeren» avbildet på etiketten fikk folk til å spørre etter en «Indio».

En flaske av det meksikanske ølet Indio.