Impulsgenerator

En impulsgenerator er et elektrisk apparat som skaper særdeles korte støt med høyspenning eller kraftig strøm. Slike apparater kan deles inn i to typer: impuls spenningsgeneratorer og impuls strømgeneratorer. Høye impulsspenninger blir benyttet til å teste styrken til elektrisk utstyr for overspenning. Den maksimale spenningen kan bli opp til ti millioner volt og strømstøtene opp til over hundre tusen ampere.

Jedliks rørformen spenningsgenerator.

Slike apparater blir blant annet benyttet i store lasere og i forskningen på hvordan en kan produsere fusjonsenergi.