Ikon

Wikipedia-pekerside

Ordet ikon (gresk for «bilde») kan ha flere betydninger:

  • Ikon (data) – et lite bilde, visuelt symbol eller tegn i et datasystem
  • Ikon (kristendom) – et religiøst maleri, særlig et gresk-ortodokst bilde av Jesus Kristus, jomfru Maria eller helgener

Ordet brukes noen ganger synonymt med «symbol» («viktig, karakteristisk, typisk eller velkjent bilderepresentasjon»), men blir i den klassiske semiotikken forklart som en av tre grunnleggende type tegn, ved siden av indeks og symbol; der ikonet kjennetegnes av signifikantens formmessige likhet med signifikatet. Symbolet kjennetegnes på sin side av at signifikanten ikke har noen forbindelse utover konvensjonenes bestemmelse; mens indekset antyder en forbindelse liksom ulvesporet til ulven.

Adjektivet ikonisk kan brukes om det «som gjengir virkeligheten, men i mindre målestokk». En ikonisk statue er i kroppsstørrelse, til forskjell fra kolossalstatue. Adjektivet kan også bety «som angår eller er lik et ikon» eller «med en bildesymbolsk oppbygging eller funksjon»[1].

ReferanserRediger

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Ikon.