Ijmāʿ (إجماع) er en type tolkningsmetode av koranen. Ijma er enighet innad i samfunnet. Den er sammen med blant annet qiyas og Koranen en kilde til lover og regler (fiqh) for muslimers levemåte.