En igumen eller hegumen er en klosterforstander eller abbed i Den ortodokse kirke. Tilsvarende er en igumenia eller hegumenia en abbedisse. Vedkommende behøver ikke å være presteviet.

Begrepet kommer fra det gammelgreske hēgoúmenos (ἡγούμενος), som betyr fører, leder.

Til å begynne med var tittelen benyttet om overhodet for ethvert østkirkelig kloster. Etter 1874, da Russlands klostre ble sekularisert og klassifisert i tre klasser, ble tittelen hegumen reservert bare for den laveste av dem, den tredje klassen. I klostre av første eller andre klasse skulle overhodet være arkimandritt.

En hegumen og en arkimandritt har de samme forpliktelser i et kloster.