Iglemyr er et tidligere myrområde på Austrått i Sandnes kommune. Kun en liten del myr finnes i dag. Tidligere kunne man finne salamandere, blodigler, frosker og andre sumpdyr. Myren har grodd mer og mer igjen, noe som har resultert i at det en gang sprudlende dyrelivet ble sterkt truet.

I tillegg til turområdet ved myra, finner man boliger, Iglemyr skole, Austrått bydelshus, Austråtthallen, Iglemyr fotballanlegg og lokalene til Sandnes sykleklubb her.

Mellomtrinnet på Iglemyr skole grov opp myra og fant flere levende salamandre. Skolens arbeid gav frukter og dyrelivet ble gjenoppdaget, til stor glede for folk i lokalsamfunnet.

Autoritetsdata