Identitetsverdi

Identitetsverdi er nært forbundet med symbolverdi og knytter seg til en bygnings evne til å styrke fornemmelsen av kontinuitet, tilhørighet og slektskap. Som kilde til kunnskap eller objekt for opplevelse kan bygninger fungere som identitetsskapende element i miljøet. Bygninger med anekdoteverdi, knyttet til viktige hendelser eller personer, vil gjerne også bli tillagt identitets- eller symbolverdi. For etniske minoriteter kan den kollektive identitetsverdien være en svært viktig verdi.

Gamme fra Øst-Finnmark. Fra slutten av 1800-tallet.

Eksterne lenkerRediger