I geometri, er en icosagon en tyvesiders polygon.

En regulær icosagon

Den indre vinkel av en regulær icosagon er 162°, arealet med sider lik lengden a er gitt ved

Summen av de indre vinklene av en hvilken som helst icosagon er 3240 grader.