iSight er et webkamera som Apple introduserte i 2003. Kameraet kan man bruke sammen med Skype og Apples iChat program. I slutten av 2006 ble iSight tatt ut av produksjon fordi flere av dagens Mac-modeller har innebygget isight-kamera.

ISight-mounted-on-PowerBook.jpg