ISO 14000

(Omdirigert fra «ISO 14001»)

ISO 14000 er en serie standarder som er etablert for å hjelpe virksomheter med å minimere negativ påvirkning av miljøet (med tanke på forurensing til luft, vann eller land), ved å akseptere lover og reguleringer. I mange land fungerer disse standardene også som teknisk grunnlag for miljølovgivning. Materiellet inkludert i ISO 14000-standardene er svært omfattende. Se liste lenger ned for de største.

ISO 14000 er noe lik ISO 9000 fordi begge omhandler produksjonsprosesser og ikke produktet i seg selv. Idéen er å etablere en organisert innfallsvinkel for å redusere de negative miljøaspektene en virksomhet kan ha kontroll over systematisk. Effektive verktøy for å analysere hensynsmessige miljøaspekter for en virksomhet og utvikling av forbedringer er ivaretatt av konseptet Cleaner Production.

Når det gjelder ISO 9000, blir sertifisering gjennomført av tredjepartsorganisasjoner istedenfor av ISO direkte. Revisjonen ISO 19011 gjelder når både 9000 og 14000 er oppfylt samtidig.

Standardene rediger

Som nevnt tidligere, materiellet inkludert i ISO 14000 standardene er omfattende. Her er en liste over de viktigste:

  • ISO 14001 og ISO 14004 Miljøstyringssystem. Miljøstyring er en lønnsom investering for den enkelte bedrift. God kontroll med bruk av råvarer og energi kan gi store innsparinger, og gevinsten i form av styrket profil og troverdighet overfor egne kunder, myndigheter, ansatte, aksjeeiere og allmennheten generelt, kan gi økte markedsandeler. Når systemet fungerer vil altså bedriften tjene mer penger ved å belaste miljøet mindre. ISO 14001 er en internasjonalt akseptert standard for et «miljøstyringssystem». Systemet spesifiserer krav for etablering av blant annet miljøpolitikk. ISO 14004 er et veiledende dokument som forklarer 14001s krav i detalj. Den presenterer blant annet en strukturert målsetning til miljøutfordringene.

Senere ble disse videreutviklet til blant annet følgende:

  • ISO 14020 Miljømerker og deklarasjoner. Generelle prinsipper.
  • ISO 14021 Miljømerker og deklarasjoner. Egendeklarerte miljøpåstander (Miljømerking type II)
  • ISO 14024 Miljømerker og deklarasjoner. Miljømerking type I. Prinsipper og prosedyrer.
  • ISO 14025 Miljømerker og deklarasjoner. Miljømerking type III. Prinsipper og prosedyrer.
  • ISO 14031 Evaluering av miljøprestasjon – Retningslinjer
  • ISO 14040 Miljøstyring. Livsløpsvurdering. Prinsipper og rammeverk
  • ISO 14044 Miljøstyring. Livsløpsvurdering. Krav og retningslinjer
  • ISO 14063 er et supplement til 14020, diskuterer videre kommunikasjon på innvirkning av miljøet.
  • ISO 19011 standardene gjelder, som nevnt tidligere, når både 9000 og 14000 er oppfylt samtidig. Denne erstatter ISO 14011 evalueringen—fremgi i hvilken grad virksomhetens reguleringsverktøy fungerer. 19011 er den eneste anbefalte standarden for å avgjøre dette.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata