IS/LM-modellen

IS/LM-modellen er en svært mye brukt makroøkonomisk modell, som viser en sammenheng mellom renter og nasjonalprodukt, som gir likevekt i både kapitalmarkedet og i pengemarkedet. Modellen ble første gang formulert av John R. Hicks, i en artikkel i tidsskriftet Econometrica.[1]

IS-kurven skifter til høyre, for eksempel på grunn av økte offentlige utgifter. Dette gir et høyere rentenivå og en ekspansjon i realøkonomien (reelt BNP).

IS og LM er forkortelser for henholdsvis investering = sparing og likviditetspreferanse og pengemengde.

Modellen er senere utvidet til å omfatte valutamarkedet. Den utvidete versjonen av modellen kalles gjerne Mundell-Fleming-modellen. Modellen er blant de mest sentrale på de fleste grunnleggende kurs i makroøkonomi på universitetsnivå.

ReferanserRediger

  1. ^ Hicks, J. R. (1937), "Mr. Keynes and the Classics – A Suggested Interpretation", Econometrica, v. 5 (April): 147-159.