ID3 er en metadata-container som hovedsakelig blir brukt med MP3-lydfiler. To forskjellige typer av ID3 eksisterer: ID3v1 og ID3v2. ID3v1 bruker et segment på 128 byte på slutten av en MP3-fil. ID3v2 er plassert i starten av filen og hvert felt kan være opptil 16 megabyte eller totalt 256 megabyte.

ID3v1Rediger

MP3 hadde i utgangspunktet ingen mulighet for å lagre metadata. ID3v1 ble utviklet i 1996 for å løse denne utfordringen. Seks predefinerte kategorier kan fylles ut med metadata[1]. Det første feltet vil alltid inneholde "TAG".

Felt Lengde Beskrivelse
header 3 "TAG"
title 30 30 tegn for tittel
artist 30 30 tegn for artist
album 30 30 tegn for album
year 4 Årstall bestående av fire tall
comment 30 Kommentarfelt
genre 1 Markerer sjanger fra en predefinert liste

ID3v1.1Rediger

I denne versjonen er de to siste tegnene i comment-feltet satt av til å definere hvilket nummer et lydspor har på et album. Dette fungerer kun dersom kommentarfeltet har 28 tegn eller mindre.

ID3v2Rediger

Til tross for at navnet er likt, har ID3v2 lite til felles med ID3v1. Man er ikke lenger begrenset til kun tekst og det er derfor mulig å legge til grafikk for å illustrere album. Antallet av felt som kan inneholde metadata er også kraftig økt[2].

ReferanserRediger