ICOMOS Norge

ICOMOS Norge er en nasjonalkomite og gren av ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Dette er en ideell organisasjon hvis formål er å fremme kulturminner og kulturmiljøer på det internasjonale plan. Foreningen ICOMOS Norge har følgende mål:

- fremme forslag og idéer som har til formål å bedre kulturminnevernet;

- fungere som det koordinerende og kontaktskapende organ mellom ICOMOS og det norske kulturminnevernet;

- arbeide for at internasjonale anbefalinger og konvensjoner som berører kulturminnevern, blir gjort kjent og respektert;

- formidle kunnskap om norsk kulturminnevern som kan være av betydning internasjonalt;

- arbeide for utveksling av informasjon av betydning for kulturminnevern mellom interesserte organer eller personer innenlands og utenlands, samt spre opplysninger om og rapporter fra internasjonal virksomhet, slik som utstillinger, kongresser, symposier etc;

- virke som et diskusjonsforum for saker av prinsipiell og teknisk art, så vel som for spørsmål om lovgivning og administrativ praksis vedrørende kulturminnevern;

- sette ut i livet de avgjørelser som fattes på ICOMOS generalforsamling og det program som fremlegges av Advisory Committee og Executive Committee.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger