International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

(Omdirigert fra «ICD-11»)

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (norsk: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer), vanligvis forkortet ICD, er et klassifiserings- og diagnosesystem som blir utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO).

ICD blir periodisk oppdatert. Ellevte (og gjeldende) utgave er ICD-11, som ble vedtatt i 2019 og trådte i kraft 1. januar 2022.[1] Tiende utgave var ICD-10, som ble publisert i 1994.

ICD-11

rediger

WHO startet i 2000 å arbeide med en ny versjon av International Classification of Diseases, ICD-11. Den nye versjonen har tatt inn medisinske emner som mangler i ICD-10, og den blir tilrettelagt for bruk i datasystemer. Norge deltok i arbeidet med ICD-11 gjennom deltakelse i WHO. Mange forventet at ICD-11 ville bli lansert i 2016, men det oppstod lange og uventede forsinkelser med de nye kodene. Det resulterte blant annet i, at International Headache Society (IHS) valgte å publisere ICHD-3 i januar 2018, uten at de nye ICD-11-kodene var klare. Denne utgaven skulle gi medlemslandene mulighet til å begynne planlegging av innføring av ICD-11.

ICD-11 ble introdusert til det 144. styremøtet i januar 2019, og fra 1. januar 2022 skal de 115 medlemslandene rapportere etter den nye standarden.[1] En av det største nyhetene for versjon var en systematisk klassifisering av kliniske tilstander assosiert med kronisk smerte. Klassifiseringen ble utført av International Association for the Study of Pain (IASP). Den deler kronisk smerte inn i sju undergrupper, basert på etiologi eller påvirket organsystem.[2]

I Norge settes somatiske og psykiatriske diagnoser etter dette systemet, hvor det er en kapittelinndeling. I den norske utgaven er det 21 kapitler, hvorav de to siste inneholder særnorske koder (mulighet for beskrivelse av ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall, og faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten). ICD-10 forvaltes av Avdeling helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse har per i dag ikke en tidfestet plan på innføring av ICD-11 i Norge. Endringen fra ICD-9 til ICD-10 tok i Norge mellom fem og syv år, og før ICD-11 trådte i kraft ble det anslått at overgangen fra ICD-9 til ICD-10 var mindre omfattende enn overgangen fra ICD-10 til ICD-11 kom til å bli.

Primærhelsetjenesten bruker en annen diagnoseliste: ICPC.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b «International Classification of Diseases (ICD)». www.who.int (engelsk). World Health Organization. Besøkt 30. oktober 2023. «For more than a century, the International Classification of Diseases (ICD) has been the basis for comparable statistics on causes of mortality and morbidity between places and over time. Originating in the 19th century, the latest version of the ICD, ICD-11, was adopted by the 72nd World Health Assembly in 2019 and came into effect on 1st January 2022.» 
  2. ^ Treede, R. D., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Bennett, M. I., Benoliel, R., ... & Giamberardino, M. A. (2015). A classification of chronic pain for ICD-11. Pain, 156(6), 1003.

Siteringsfeil: <ref>-taggen med navnet «WHO (2019)» definert i <references> brukes ikke i teksten.

Eksterne lenker

rediger