International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

(Omdirigert fra ICD-11)

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (norsk: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer), vanligvis forkortet ICD, er et klassifiserings- og diagnosesystem som blir utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO). ICD blir periodisk oppdatert. Tiende (og gjeldende) utgave er ICD-10, som ble publisert i 1994.

WHO har siden år 2000 arbeidet med en ny versjon av International Classification of Diseases, ICD-11. Den nye versjonen har tatt inn medisinske emner som mangler i ICD-10, og den blir tilrettelagt for bruk i datasystemer. Norge deltar i arbeidet med ICD-11 gjennom deltakelse i WHO. Mange forventet at ICD-11 ville bli lansert i 2016, men det har oppstått lange og uventede forsinkelser med de nye kodene. Det resulterte blant annet i, at International Headache Society (IHS) valgte å publisere ICHD-3 i januar 2018, uten at de nye ICD-11 kodene var klare. Denne utgaven skulle gi medlemslandene mulighet til å begynne planlegging av innføring av ICD-11.

ICD-11 ble introdusert til det 144. styremøtet i januar 2019, og det er meningen at de 115 medlemslandene skal begynne å rapportere etter den nye standarden fra 1. januar 2022.[1] En av det største nyhetene for denne versjonen er en systematisk klassifisering av kliniske tilstander assosiert med kronisk smerte. Klassifiseringen er utført av International Association for the Study of Pain (IASP). Den deler kronisk smerte inn i sju undergrupper, basert på etiologi eller påvirket organsystem.[2]

NorgeRediger

I Norge settes somatiske og psykiatriske diagnoser etter dette systemet, hvor det er en kapittelinndeling. I den norske utgaven er det 21 kapitler, hvorav de to siste inneholder særnorske koder (mulighet for beskrivelse av ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall, og faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten). ICD-10 forvaltes av Avdeling helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse har per i dag ikke en tidfestet plan på innføring av ICD-11 i Norge. Endringen fra ICD-9 til ICD-10 tok i Norge mellom fem og syv år og var mindre omfattende enn overgangen fra ICD-10 til ICD-11 blir.

Primærhelsetjenesten bruker en annen diagnoseliste: ICPC.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ WHO (2019) Classifications – ICD-11 is here!. Verdens helseorganisasjon (WHO). Besøkt 2019-04-27.
  2. ^ Treede, R. D., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Bennett, M. I., Benoliel, R., ... & Giamberardino, M. A. (2015). A classification of chronic pain for ICD-11. Pain, 156(6), 1003.

Eksterne lenkerRediger