ICD-10 kapittel XXI: Z00-Z99 – Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten

Denne artikkel er 21. kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

Merk: Dette kapitlet skal ikke brukes ved internasjonal sammenligning eller til mortalitetskoding.

Z00-Z99 – Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten rediger

Z00-Z13 – Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utredning rediger

Z00 – Generell undersøkelse og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose rediger

Eksklusiv: Z02.x – Helseundersøkelse for administrative formål
Z11-Z13 – Spesielle målrettede undersøkelser
Z00.0 – Generell helseundersøkelse
Eksklusiv: Generell helsekontroll av:
Z10.x – Definert befolkningsgruppe
Z00.1 – Spedbarn eller barn
Z00.1 – Rutinemessig helseundersøkelse av barn
Eksklusiv: Z76.1-Z76.2 – Helsemessig tilsyn med hittebarn eller annet friskt spedbarn eller barn
Z00.2 – Undersøkelse ved periode med vekstspurt i barnealder
Z00.3 – Undersøkelse ved vekst og utvikling i ungdomstid
Z00.4 – Generell psykiatrisk undersøkelse, ikke klassifisert annet sted
Eksklusiv: Z04.6 – Undersøkelse som er begjært av rettsmedisinske årsaker
Z00.5 – Undersøkelse av potensiell donor av organ og vev
Z00.6 – Undersøkelse av kontrollperson i klinisk forskningsprogram
Z00.8 – Andre generelle undersøkelser

Z01 – Målrettede undersøkelser og utredninger av person uten symptom eller registrert diagnose rediger

Inklusiv: Rutineundersøkelse av spesifikt organsystem
Eksklusiv: Helseundersøkelse:
Z02.x – For administrative formål
Z03.x – Ved mistanke om tilstander, ikke påvist
Z11-Z13 – Målrettede undersøkelser
Z01.0 – Undersøkelse av øyne og syn
Z02.4 – Eksklusiv: undersøkelse for førerkort
Z01.1 – Undersøkelse av ører og hørsel
Z01.2 – Undersøkelse av tenner og tannstatus
Z01.3 – Undersøkelse av blodtrykk
Z01.4 – Gynekologisk undersøkelse (generell/rutinemessig)
Eksklusiv: Z32.x – Graviditetsundersøkelse eller -test
Z30.4-Z30.5 – Rutineundersøkelse i forbindelse med fortsatt prevensjonsbruk
Z01.5 – Diagnostiske hud- og sensitivitetsprøver
Z01.6 – Røntgenundersøkelse, ikke klassifisert annet sted
Z01.7 – Laboratorieundersøkelse
Z01.8 – Annen spesifisert målrettet undersøkelse
Z01.9 – Uspesifisert målrettet undersøkelse

Z02 – Undersøkelse og kontakt med helsetjenesten for administrative formål rediger

Z03 – Medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og tilstander rediger

Z04 – Undersøkelse og observasjon av andre årsaker rediger

Z08 – Etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst rediger

Z09 – Etterundersøkelse etter behandling for andre tilstander enn ondartet svulst rediger

Z10 – Rutinemessig generell helsekontroll av definert befolkningsgruppe rediger

Z11 – Målrettet helseundersøkelse for infeksjons- og parasittsykdommer rediger

Z12 – Målrettet helseundersøkelse med henblikk på svulster rediger

Z13 – Målrettet helseundersøkelse med henblikk på andre tilstander rediger

Kilder rediger