ICD-10 kapittel XV: O00-O99 – Svangerskap, fødsel og barseltid

Wikimedia-listeartikkel

Denne artikkel er femtende kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

O00-O99 – Svangerskap, fødsel og barseltid rediger

Eksklusiv: E23.0 – Hypofysenekrose etter fødsel
Z35.x – Kontroll av høyrisikosvangerskap
Z34.x – Kontroll av normalt svangerskap
M83.0 – Osteomalasi i barseltiden
F53.x – Psykisk og atferdsmessig forstyrrelse i barseltid
S00-T98 – Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker
A34 – Stivkrampe etter fødsel
B20-B24 – Sykdom ved humant immunsviktvirus (hiv)

O00-O08 Svangerskap med ufullendt utfall rediger

O10-O16 Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid rediger

O20-O29 Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap rediger

O30-O48 Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer rediger

O60-O75 Komplikasjoner under fødsel og forløsning rediger

O80-O84 Forløsning rediger

O85-O92 Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid rediger

O94-O99 Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted rediger

Kilder rediger