ICD-10 kapittel XIII: M00-M99 – Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev

Wikimedia-listeartikkel

Denne artikkel er trettende kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

M00-M99 – Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev rediger

Eksklusiv: E00-E90 – Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser
T79.6 – Kompartmentsyndrom
O00-O99 – Komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid
Q00-Q99 – Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik
S00-T98 – Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker
C00-D48 – Svulster
R00-R99 – Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
A00-B99 – Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
K07.6 – Visse kjeveleddslidelser
P00-P96 – Visse tilstander som begynner i perinatalperioden

M00-M25 – Leddlidelser rediger

M00-M03 – Infeksiøse leddlidelser rediger

M05-M14 – Inflammatoriske leddlidelser rediger

M15-M19 – Artroser rediger

M20-M25 – Andre leddlidelser rediger

M30-M36 – Systemiske bindevevssykdommer rediger

M33 Dermatomyositt rediger

M33.2 Polymyositt

M40-M54 – Rygglidelser rediger

M40-M43 – Deformerende rygglidelser rediger

M45-M49 – Lidelser i ryggsøylen rediger

M50-M54 – Andre rygglidelser rediger

M60-M79 – Bløtvevssykdommer rediger

M60-M63 – Muskelsykdommer rediger

M60 Myositt rediger
M60.8 Annen spesifisert myositt

M65-M68 – Forstyrrelser i synovialhinne og sene rediger

M70-M79 – Andre bløtvevssykdommer rediger

M80-M94 – Ben- og brusklidelser rediger

M80-M85 – Forstyrrelser i bentetthet og benstruktur rediger

M86-M90 – Andre benlidelser rediger

M91-M94 – Brusklidelser rediger

M95-M99 – Andre lidelser i muskel-skjelettsystemet og bindevev rediger

Kilder rediger