ICD-10 kapittel VIII: H60-H95 – Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus)

Denne artikkel er åttende kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

H60-H95 – Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) rediger

Eksklusiv: E00-E90 – Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

O00-O99 – Komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid
Q00-Q99 – Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik
S00-T98 – Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker
C00-D48 – Svulster
R00-R99 – Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
A00-B99 – Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
P00-P96 – Visse tilstander som begynner i perinatalperioden

H60-H62 – Sykdommer i ytre øre (auris externa) rediger

H60 – Betennelse i ytre øre (otitis externa) rediger

H60.0 – Abscess i ytre øre
H60.1 – Cellulitt i ytre øre
H60.2 – Ondartet betennelse i ytre øre (otitis externa maligna)
H60.3 – Annen infeksiøs betennelse i ytre øre
H60.4 – Kolesteatom i ytre øre
H60.5 – Ikke-infeksiøs akutt betennelse i ytre øre
H60.8 – Annen spesifisert betennelse i ytre øre
H60.9 – Uspesifisert betennelse i ytre øre

H61 – Andre sykdommer i ytre øre rediger

H61.0 – Perikondritt i ytre øre
H61.1 – Ikke-infeksiøse sykdommer i aurikkel
Eksklusiv: M95.1 – Blomkåløre
H61.2 – Vokspropp
H61.3 – Ervervet forsnevring (stenose) i ytre øregang
H61.8 – Andre spesifiserte sykdommer i ytre øre
H61.9 – Uspesifisert sykdom i ytre øre

H62 – Sykdommer i ytre øre ved sykdommer klassifisert annet sted rediger

H62.0 – Betennelse i ytre øre ved bakteriesykdommer klassifisert annet sted
H62.1 – Betennelse i ytre øre ved virussykdommer klassifisert annet sted
H62.2 – Betennelse i ytre øre ved soppsykdommer
H62.3 – Betennelse i ytre øre ved andre infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
H62.4 – Betennelse i ytre øre ved andre sykdommer klassifisert annet sted
H62.8 – Andre sykdommer i ytre øre ved sykdommer klassifisert annet sted

H65-H75 – Sykdommer i mellomøre og ørebensknute rediger

H80-H83 – Sykdommer i indre øre rediger

H90-H95 – Andre lidelser i øre (auris) rediger

H90 – Mekanisk og nevrogent hørselstap rediger

Inklusiv: Medfødt døvhet
Eksklusiv: H91.9 – Døvhet INA
H91.3 – Døvstumhet (surdomutitas) IKAS
Hørselstap:
H91.0 – Ototoksisk
H91.2 – Plutselig (idiopatisk)
H83.3 – Støyfremkalt
H91.9 – INA
H90.0 – Bilateralt mekanisk hørselstap
H90.1 – Unilateralt mekanisk hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side
H90.2 – Uspesifisert mekanisk hørselstap
H90.3 – Bilateralt nevrogent hørselstap
H90.4 – Unilateralt nevrogent hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side
H90.5 – Uspesifisert nevrogent hørselstap
H90.6 – Bilateralt blandet mekanisk og nevrogent hørselstap
H90.7 – Unilateralt blandet mekanisk og nevrogent hørselstap uten nedsatt hørsel på motsatt side
H90.8 – Uspesifisert blandet mekanisk og nevrogent hørselstap

H91 – Annet hørselstap rediger

Eksklusiv: H93.0 – Forbigående iskemisk døvhet
Hørselstap som klassifisert i H90.x
F44.6 – Psykogen døvhet
H83.3 – Støyfremkalt hørselstap
H93.2 – Unormal lydoppfatning
H61.2 – Vokspropp
H91.0 – Ototoksisk hørselstap
H91.1 – Alderdomstunghørthet
H91.2 – Plutselig idiopatisk hørselstap
H91.3 – Døvstumhet, ikke klassifisert annet sted
H91.8 – Annet spesifisert hørselstap
H91.9 – Uspesifisert hørselstap

H92 – Øreverk og væskeutskillelse fra øre rediger

H92.0 – Øreverk
H92.1 – Øreflod
Eksklusiv: G96.0 – Lekkasje av cerebrospinalvæske gjennom øre
H92.2 – Øreblødning
Eksklusiv: Øreblødning som skyldes skade

H93 – Andre lidelser i øre, ikke klassifisert annet sted rediger

H93.0 – Degenerative og vaskulære lidelser i øre
Eksklusiv: H91.1 – Alderdomstunghørthet
H93.1 – Øresus (tinitus)
H93.2 – Annen unormal lydoppfatning
Eksklusiv: R44.0 – Hørselshallusinasjoner
H93.3 – Lidelser i nervus vestibulocochlearis (8. hjernenerve)
H93.8 – Andre spesifiserte lidelser i øre
H93.9 – Uspesifisert lidelse i øre

H94 – Andre lidelser i øre ved sykdommer klassifisert annet sted rediger

H94.0 – Akustikusnevritt ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted
H94.8 – Andre spesifiserte lidelser i øre ved sykdommer klassifisert annet sted

H95 – Lidelser i øre og ørebensknute (processus mastoideus) etter behandling, ikke klassifisert annet sted rediger

H95.0 – Tilbakevendende kolesteatom i kavitet etter mastoidektomi
H95.1 – Andre lidelser etter mastoidektomi
H95.8 – Andre spesifiserte lidelser i øre og ørebensknute (processus mastoideus) etter behandling
H95.9 – Uspesifisert lidelse i øre og ørebensknute (processus mastoideus) etter behandling

Kilder rediger